Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonları

Temporomandibüler eklem disfonksiyonları, eklem içi veya eklem dışı patolojiler sonucunda eklem işlevlerinde olan bozukluklardır. Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarının yaygınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 40-70/1000 sıklıkla görüldüğü tahmin edilmektedir. Dahası hastalık veya disfonksiyon olmasa bile, temporomandibüler eklemde bir takım erken bulguların toplumun yarısında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kayıtlarına göre bu eklemin sorunları için yılda yaklaşık 30 milyar dolar harcanmaktadır. Yine yılda yaklaşık 550 milyon iş günü heba olmaktadır. Bu hastaların bir çoğu yüz ağrısı, kulak ağrısı, baş ağrısı şikayetiyle hekime başvururlar. Genelde de ilk başvurulan hekim grubu kulak burun boğaz hekimleridir. Bu yüzden temporomandibüler eklem hastalıkları iyi bilinmelidir.

 

Genellikle hastalığın başlangıç yaşı 18 ila 26 arasında değişmekle birlikte, hekime başvuru yaşı da 20 ila 50 arasında değişmektedir. Bayanlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görülmektedir. Hastalığın ırk, genetik, coğrafi ve sosyoekonomik durumla ilişkisi bulunmamaktadır. Hastaların yaklaşık 1/5’i tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar. Çeşitli tedaviler uygulanmış hastaların 1/10’unda ise cerrahi tedavi gerekli olmaktadır. Yine cerrahiye verilen hastaların %90’ı bayandır. Temporomandibüler eklem disfonksiyonu olan hastaların %50’si eklem fonksiyonlarını fizyolojik sınırlara yakın olarak sürdürebilmektedir.

 

“Temporomandibüler eklem disfonksiyonları” başlığı bir anlamda bir şemsiye gibidir. Öyle ki, bu başlık altında iki büyük hastalık grubu bulunmaktadır; 1) Gerçek temporomandibüler eklem patolojileri, 2) Çiğneme kaslarının primer tutulumuyla giden “Myofascial pain dysfunction (MPD) syndrome” (Myofasiyan ağrı-disfonksiyon sendromu). Her iki grubun belirti ve bulguları son derece benzerdir. Bu yüzden Temporomandibüler eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede temporomandibüler eklemle ilişkisi olmadığı halde benzer belirtileri olan ve ayırıcı tanıya giren birçok durum bulunmaktadır.