Periodontoloji, dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Yunanca peri – çevre, odonto – diş, logos – bilim anlamlarına gelmektedir. Bu 3 kelime bir araya getirildiğinde Periodontoloji dişin çevre dokularının bilimi anlamını kazanmaktadır. Bu çevre dokular şunlardır:

-Dişin kök kısmının en dış tabakasını oluşturan Sement

-Dişin kök kısmının etrafını oluşturan kemik dokusu (Alveol kemiği)

-Dişin kök kısmı ile kemik arasında bağlantı görevi gören lif grubu (Periodontalligament)

Dişlerimiz çene kemiklerinde, kemiğin alveoler çıkıntı denilen bölümünün içine gömülüdürler. Ancak dişler kemiğe direkt olarak bağlanmazlar. Alveol kemiği ile dişin kök yüzeyi arasında, liflerden oluşan fibroelastik bir doku vardır. Bu doku “periodontal ligament” adını alır ve otomobillerdeki amortisör gibi işlev görerek, dişler üzerine gelen fonksiyonel kuvvetlerin çene kemiklerine yumuşatılarak iletilmesini sağlar. Bu yapıların üzerini dişeti ve ağız mukozası örter.

Dişleri çevreleyen tüm bu dokular “periodontal dokular” olarak adlandırılır.